รู้ยังไม่จบปริญญาตรี ก็สามารถขึ้นทะเบียน IC และ IP ได้แล้วนะ

รู้ยังไม่จบปริญญาตรี  ก็สามารถขึ้นทะเบียน IC และ IP ได้แล้วนะ

รู้ยังไม่จบปริญญาตรี ก็สามารถขึ้นทะเบียน IC และ IP ได้แล้วนะ

โดยปกติ การได้มาของใบอนุญาต ทางการเงิน อย่าง ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ IC ผู้แนะนำการลงทุนตราสารที่มีความเสี่ยงซับซ้อน หรือ ผู้วางแผนการลงทุน IP จะต้องสอบ P1 , P2 , P3  (ของการสอบ IC) และ ผลการสอบของหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุด 1 และ 2  และผู้ที่จะขึ้นทะเบียนช่องทางนี้ได้จะต้อง จบปริญญาตรีเท่านั้น ถึงจะสามารถขึ้นทะเบียน เป็นผู้วางแผนการลงทุน IP ได้ รายละเอียดเดิม

แต่ ณ  19 ม.ค. 2564 (ตามรูปด้านล่างสุด)  มีประกาศ จาก หน่วยงานการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต). มีประกาศปลดล็อก สำหรับผู้ที่ต้องการ IC และ IP โดยไม่จบ ปริญญาตรี  สามารถขึ้นทะเบียนได้แล้ว โดยการ อบรมและสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 และ 2 (ปรับปรุง) 

ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มช่องทาง การได้รับใบอนุญาตทางการเงิน IC และ IP อีกช่องทางสำหรับผู้ที่จะวางแผนเเป็นนักวางแผนการเงิน CFP อยู่แล้ว และเป็นการทำให้ผู้ที่มีความสามารถในการแนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ แต่ยังไม่ได้  จบปริญญาตรี สามารถขึ้นทะเบียนได้รับใบอนุญาต เพื่อประกอบวิชาชีพ ได้อีกช่องทาง

โดย ต้องผ่านการอบรมและสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ดังนี้

 

สามารถนำผลสอบ 2 ชุดวิชานี้ ไปขึ้นทะเบียน IC หรือ IP ได้ โดยไม่ต้องสอบอะไรเพิ่มเเติมอีก 

และที่สำคัญ สามารถนำผลสอบ ขึ้นทะเบียน AFPT กับทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้อีกด้วย

เหมือนสอบครั้งเดียวได้ ขึ้นทะเบียน คุณวุฒิชิชาชีพ ทางการเงินได้ ถึง 2 ได้เลย 


รู้ยังไม่จบปริญญาตรี  ก็สามารถขึ้นทะเบียน IC และ IP ได้แล้วนะ

หากมีข้อสงสัย ในเรื่องใบอนุญาตหรือคุณวุฒิวิชาชีพ IC หรือ IP หรือ AFPT หรือ CFP สามารถดู VDO ได้ที่  https://thaipfa.co.th/news/view/155  แลละ  https://thaipfa.co.th/news/view/215
 


หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ LINE :: @thaipfa 

#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077


ประกาศ ม่จบปริญญาตรี  ก็สามารถขึ้นทะเบียน IC และ IP ได้แล้ว


ค่าธรรมเนียมการอบรม CFP
อบรมCFP กับวิทยากรอันดับ 1 ทางด้านการเงินของประเทศไทยอบรมซ้ำจนกว่าจะสอบCFP ผ่าน ฟรีเอกสารหลักาูตรการวางแผนการเงินCFP จากครบไม่ต้องซื้อเพิ่ม
VDO การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
แบบทดสอบเสมือนจริง ข้อสอบ CFP ระบบทำข้อสอบเสมือนจริง หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
โปรแกรมการวางแผนการเงิน อย่างง่าย ใช้งานได้จริง วางแผนการเงินได้สะดวก